Spút – nhích là vệ tinh nhân tạo đầu tiên được Liên Xô (cũ) phóng lên bầu trời vào năm 1957

Spút – nhích là vệ tinh nhân tạo đầu tiên được Liên Xô (cũ) phóng lên bầu trời vào năm 1957, bay được 1440 vòng quanh Trái Đất, mỗi vòng hết 96 phút 17 giây.

Spút – nhích có phải là một thiên thể không? Tại sao?

Lời giải:

Spút – nhích không phải là một thiên thể, vì:

– Thiên thể là các vật thể tự nhiên tồn tại trong không gian vũ trụ.

– Spút – nhích là một sản phẩm nhân tạo nên Spút – nhích không phải là một thiên thể.