So sánh tốc độ của một số phản ứng

So sánh tốc độ của một số phản ứng

Phản ứng sắt bị gỉ, đốt cháy cồn được minh hoạ ở các Hình 7.1 và 7.2.

So sánh tốc độ của một số phản ứng

Quan sát các Hình 7.1 và 7.2, thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi:

Phản ứng sắt bị gỉ xảy ra nhanh hơn hay chậm hơn phản ứng đốt cháy cồn?

Trả lời:

Phản ứng sắt bị gỉ xảy ra chậm hơn so với phản ứng đốt cháy cồn.