Quan sát Hình 1.17, hãy cho biết cách phân biệt vôn kế và ampe kế

Quan sát Hình 1.17, hãy cho biết cách phân biệt vôn kế và ampe kế

Quan sát Hình 1.17, hãy cho biết cách phân biệt vôn kế và ampe kế

Trả lời:

Phân biệt đặc điểm

Vôn kế

Ampe kế

Nhận biết

Trên mặt vôn kế có ghi chữ V

Trên mặt ampe kế có ghi chữ A

Công dụng

Dùng để đo hiệu điện thế

Dùng để đo cường độ dòng điện

Cách mắc

Mắc vôn kế song song với vật cần đo sao cho: chốt dương của vôn kế nối về phía cực dương nguồn điện (vật cần đo), chốt âm của vôn kế nối với cực âm của nguồn điện (vật cần đo).

Mắc ampe kế nối tiếp với vật cần đo sao cho chốt dương của Ampe kế nối về phía cực dương nguồn điện, chốt âm của ampe kế nối với thiết bị cần đo rồi tới cực âm của nguồn điện.