Phân tích tác dụng của một số biện pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng để thể hiện

Phân tích tác dụng của một số biện pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng để thể hiện hình tượng người lính đảo trong năm khổ thơ cuối.

Trả lời:

Một số biện pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng để thể hiện hình tượng người lính đảo trong năm khổ thơ cuối:

– Biện pháp so sánh: Giai điệu của người lính ngang tàn như gió biển/ Yêu em thủy chung hơn muối mặn

– Biện pháp nhân hóa: Vỏ ốc cất thành lời

– Điệp cấu trúc: Nào hát lên/ Rằng…

=> Thể hiện hình tượng người lính đảo: Họ là những con người lạc quan và đầy mơ mộng với cuộc sống.