Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai?

Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai?

A. “Em” – cô thanh niên xung phong

B. “Tôi” – người lính trên đường hành quân

C. Đồng đội của “tôi” – những người lính

D. Bạn bè của “tôi” – những người “có gương mặt em riêng”

Trả lời:

Đáp án: A. “Em” – cô thanh niên xung phong.