Nêu thêm những ví dụ trong thực tế về công dụng của việc làm tăng, giảm áp suất

Nêu thêm những ví dụ trong thực tế về công dụng của việc làm tăng, giảm áp suất.

Trả lời:

Ví dụ trong thực tế về công dụng của việc làm tăng, giảm áp suất:

+ Đầu đinh, dao, kéo, ống hút,… đều được làm nhọn để giảm diện tích bị ép nhằm tăng áp suất.

Nêu thêm những ví dụ trong thực tế về công dụng của việc làm tăng, giảm áp suất

+ Bánh xe tăng (để làm giảm độ lún của vật trên nền đất, người ta làm vật này có mặt tiếp xúc lớn).

Nêu thêm những ví dụ trong thực tế về công dụng của việc làm tăng, giảm áp suất