Nêu một số ví dụ trong đời sống ứng dụng tác dụng nhiệt của dòng điện.

Nêu một số ví dụ trong đời sống ứng dụng tác dụng nhiệt của dòng điện.

Trả lời:

Trong đời sống có nhiều thiết bị ứng dụng tác dụng nhiệt của dòng điện như:

+ Bàn là: sử dụng tác dụng nhiệt của dòng điện để làm nóng dụng cụ là dễ dàng làm phẳng quần áo.

+ Đèn sợi đốt: sử dụng tác dụng nhiệt của dòng điện để làm nóng dây tóc làm dây tóc phát sáng.

+ Quạt sưởi: sử dụng tác dụng nhiệt của dòng điện để làm nóng không khí.

+ Ấm điện: sử dụng tác dụng nhiệt của dòng điện để làm nóng nước.