Mắc mạch điện gồm pin, bóng đèn, công tắc, dây nối. Tiến hành kiểm tra và đóng công tắc

Mắc mạch điện gồm pin, bóng đèn, công tắc, dây nối. Tiến hành kiểm tra và đóng công tắc để đảm bảo mạch điện kín và đèn sáng. Nếu đèn không sáng, tìm nguyên nhân.

Trả lời:

– Các bạn mắc mạch điện như sơ đồ sau, khi đóng công tắc để đảm bảo mạch điện kín và đèn sáng.

Mắc mạch điện gồm pin, bóng đèn, công tắc, dây nối

– Nếu đèn không sáng kiểm tra một vài yếu tố sau:

+ Kiểm tra xem pin còn điện hay hết ⇒ Nếu hết thì thay pin mới.

+ Kiểm tra bóng đèn còn dây tóc hay đứt ⇒ Nếu bóng hỏng thì thay bóng mới.

+ Kiểm tra các đoạn dây nối có chỗ nào bị hở không, các chốt cắm, mấu nối đã chặt chưa… ⇒ Nếu chưa thì chỉnh lại cho mạch kín hoặc thay dây khác.