Khí phách và tài nghệ của Quan Công được thể hiện ra sao?

Khí phách và tài nghệ của Quan Công được thể hiện ra sao?

Trả lời:

Khí phách và tài nghệ của Quang Công:

– Khi cuộc chiến diễn ra, Quan Công không nói một lời, múa long đao xô lại, chưa dứt một hồi trống, đầu Sái Dương đã lăn xuống đất.

=> Khí phách ngang tàn, anh dũng, tài nghệ giỏi, xuất chúng.