ID8-67. Thành phần cấu trúc cơ bản của tế bào gồm:

Thành phần cấu trúc cơ bản của tế bào gồm:

A. Màng sinh chất, ti thể, nhân

B. Chất tế bào, ribôxôm, nhân con

C. Nhân, chất tế bào, trung thể

D. Màng sinh chất, chất tế bào, nhân.

Lời giải

Thành phần cấu trúc cơ bản của tế bào gồm: màng sinh chất, chất tế bào, nhân.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

1 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Anonymous

good