ID7-31. Động vật không có khả năng nào sau đây

Động vật không có khả năng nào sau đây

A. Di chuyển

B. Kiếm ăn

C. Quang hợp

D. Sinh sản

Lời giải

Do tế bào động vật không có lục lạp (chứa chất diệp lục) nên không có khả năng quang hợp.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận