ID6-99. Kính hiển vi bao gồm 3 bộ phận chính, đó là

Kính hiển vi bao gồm 3 bộ phận chính, đó là

A. chân kính, ống kính và bàn kính.

B. thị kính, gương phản chiếu ánh sáng và vật kính.

C. thị kính, đĩa quay và vật kính.

D. chân kính, thị kính và bàn kính.

Lời giải

Kính hiển vi bao gồm 3 bộ phận chính là: chân kính, ống kính và bàn kính.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận