ID6-91. Điểm khác nhau giữa cây một năm và cây nhiều năm:

Điểm khác nhau giữa cây một năm và cây nhiều năm:

A. Cây một năm chi sống dưới 1 năm cây lâu năm sống trên 1 năm (sống nhiềụ năm)

B. Cây một năm chỉ ra hoa, tạo quả, hạt 1 lần trong đời sống rồi tàn lụi trong khi cây lâu năm ra hoa tạo quả, hạt nhiều lần ở nhiều năm

C. Câu A và B đều đúng

D. Câu A và B đều sai.

Lời giải:

Cây một năm chi sống dưới 1 năm cây lâu năm sống trên 1 năm (sống nhiềụ năm)

Cây một năm chỉ ra hoa, tạo quả, hạt 1 lần trong đời sống rồi tàn lụi trong khi cây lâu năm ra hoa tạo quả, hạt nhiều lần ở nhiều năm.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận