ID6-85. Các cây: lúa, ngô, đậu, lạc từ khi nảy mầm đến khi chết đi chỉ kéo dài trong

Các cây: lúa, ngô, đậu, lạc từ khi nảy mầm đến khi chết đi chỉ kéo dài trong

A. 1 – 3 năm.

B. 1 – 2 tháng.

C. Dưới 1 năm.

D. 3 – 6 năm.

Lời giải

Lúa, ngô, đậu, lạc là cây lương thực, ra hoa kết quả 1 lần trong đời.

Lúa, ngô, đậu, lạc là cây sống trong vòng 1 năm.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận