ID6-8. Sự tồn tại của vật nào dưới đây không cần đến sự có mặt của không khí ?

Sự tồn tại của vật nào dưới đây không cần đến sự có mặt của không khí ?

A. Con ong

B. Con sóc

C. Con thoi

D. Con thỏ

Lời giải

Con thoi trong khung cửi hoặc máy dệt; thường dùng để ví sự hoạt động nhanh và qua lại nhiều lần.

Con thoi chỉ là đồ vật, không phải là vật sống (nó không lấy thức ăn, không lớn lên).

Con ong, con sóc và con thỏ đều là sinh vật sống.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận