ID6-76. Hạt là cơ quan sinh sản được tìm thấy ở loài thực vật nào dưới đây?

Hạt là cơ quan sinh sản được tìm thấy ở loài thực vật nào dưới đây ?

A. Rêu

B. Thìa là

C. Dương xỉ

D. Rau bợ

Lời giải

Thìa là thuộc nhóm thực vật có hoa, sinh sản bằng hạt.

Rêu, dương xỉ, rau bợ không có hạt.

Đáp án B

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận