ID6-74: Nhóm thực vật nào sau đây là thực vật có hoa:

Nhóm thực vật nào sau đây là thực vật có hoa:

A. Cây chanh, cây trầu không, cây lúa, cây rêu.

B. Cây phượng, cây trầu không, cây lúa, cây cam.

C. Cây phượng, dương xỉ, cây lúa, cây vải.

D. Cây phượng, cây cam, cây lúa, cây địa tiền.

Lời giải

Cây phượng, cây trầu không, cây lúa, cây cam đều có hoa

Cây rêu, cây địa tiền, cây dương xỉ thuộc nhóm thực vật không có hoa, sinh sản bằng bào tử.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận