ID6-6. Cơ thể sống khác với vật không sống ở chỗ:

Cơ thể sống khác với vật không sống ở chỗ:

A. Cơ thể sống có cấu tạo cơ sở là tế bào, các chất hữu cơ chứa trong tế bào của nó luôn luôn mới. Vật không sống không có cấu tạo tế bào, không thay đồi thành phần, không lớn lên được.

B. Cơ thể sống có sự sinh sản, vật không sống không sinh sản được

C. Cơ thể sống luôn luôn phản ứng với mọi kích thích từ bên ngoài, để thích nghi và tồn tại. Vật không sống không có phản ứng, nếu có phản ứng thì nó bị phân huỳ.

D. Gồm A, B và C.

Lời giải

Cả 3 ý A, B, C đều đúng.

A. Cơ thể sống có cấu tạo tế bào, có trao đổi chất

B. Cơ thể sống có sinh sản

C. Cơ thể sống có cảm ứng.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận