ID6-50. Điểm khác nhau cơ bản giữa thực vật với động vật là gì?

Điểm khác nhau cơ bản giữa thực vật với động vật là gì ?

A. Thực vật có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ.

B. Thực vật có khả năng vận động, lớn lên, sinh sản.

C. Phần lớn thực vật không có khả năng di chuyển.

D. Cả A và C.

Lời giải

Điểm khác cơ bản giữa thực vật với các sinh vật khác là: Thực vật có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ, phần lớn không có khả năng di chuyển, trả lời chậm với các kích thích của môi trường.

Động vật không tổng hợp được chất hữu cơ, có phản ứng nhanh với kích thích, di chuyển được.

Cả thực vật và động vật đều có khả năng vận động, lớn lên, sinh sản.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận