ID6-395. Khi bấm ngọn, cây sẽ

Khi bấm ngọn, cây sẽ

A. phát triển nhiều chồi hoa.

B. phát triển nhiều chồi lá, tạo nhiều quả.

C. phát triển chiều cao.

D. cả A và B.

Lời giải

Khi bấm ngọn là loại đi mô phân sinh ngọn, cây không cao lên, chất dinh dưỡng dồn xuống cho chồi hoa, chồi lá phát triển, cho năng suất cao.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận