ID6-391. Khi tỉa cành, cây sẽ

Khi tỉa cành, cây sẽ

A. phát triển nhiều chồi hoa.

B. phát triển nhiều chồi lá, tạo nhiều quả.

C. phát triển chiều cao.

D. cả A và B.

Lời giải

Khi tỉa cành, chất dinh dưỡng tập trung nuôi thân chính → phát triển chiều cao.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận