ID6-384. Cây nào dưới đây có tốc độ tăng trưởng chiều dài thân lớn

Cây nào dưới đây có tốc độ tăng trưởng chiều dài thân lớn hơn những cây còn lại ?

A. Bưởi

B. Mướp

C. Lim

D. Thông

Lời giải

Tốc độ tăng trưởng chiều dài thân là sự dài ra của thân trên một đơn vị thời gian.

Cây mướp là cây thân leo, dài ra rất nhanh.

Các cây bưởi, lim, thông là các cây thân gỗ sự dài ra của thân diễn ra chậm hơn.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận