ID6-221. Cây nào dưới đây có rễ phụ?

Cây nào dưới đây có rễ phụ ?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Si

C. Trầu không

D. Ngô

Lời giải

Rễ phụ không phải rễ được sinh ra từ rễ chính hay rễ bên mà được sinh ra từ thân hoặc lá.

Si, trầu không, ngô đều có rễ phụ sinh ra từ thân.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận