ID6-2. Vật nào dưới đây là vật sống ?

Vật nào dưới đây là vật sống ?

A. Cây chúc

B. Cây chổi 

C. Cây kéo

D. Cây vàng

Lời giải

Cây chúc là vật sống có khả năng lớn lên, lấy thức ăn và sinh sản. Cây chúc là một loài thực vật.

Đáp án A

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận