ID6-191: Trong những nhóm cây sau, nhóm cây nào gồm toàn cây rễ chùm?

Trong những nhóm cây sau, nhóm cây nào gồm toàn cây rễ chùm?

A. Cây bí, cây mướp, cây ngô.

B. Cây lúa, cây hành, cây ngô

C. Cây bưởi, cây cà chua, cây quất

D. Cây chanh, cây mướp, cây vải.

Lời giải

Rễ chùm không có rễ cái, gồm nhiều nhiều rễ con, dài bằng nhau, mọc ra từ gốc thân.

Cây lúa, cây hành, cây ngô có rễ chùm.

A. Cây bí, cây mướp có rễ cọc

C. Cây bưởi, cây cà chua, cây quất có rễ cọc

D. Cây chanh, cây mướp, cây vải có rễ cọc

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận