ID6-174: Rễ có rễ cái đâm sâu vào trong đất từ đó mọc ra các rễ con

Rễ có rễ cái đâm sâu vào trong đất từ đó mọc ra các rễ con, từ rễ con lại mọc ra các rễ bé hơn là rễ:

A. Rễ cọc

B. Rễ chùm

C. Rễ thở

D. Rễ móc

Lời giải

Rễ cọc bao gồm một rễ cái lớn đâm sâu vào trong đất, từ rễ cái mọc ra nhiều rễ con.

Đáp án A

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận