ID6-166. Rễ là?

Rễ là?

A. Cơ quan sinh dưỡng của cây 

B. Cơ quan sinh sản của cây

C. Cơ quan quang hợp của cây

D. Cả B và C

Lời giải

Rễ là cơ quan sinh dưỡng của cây

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận