ID6-10. Trong các đặc điểm sau, có bao nhiêu đặc điểm có ở mọi vật sống?

Trong các đặc điểm sau, có bao nhiêu đặc điểm có ở mọi vật sống?

1. Sinh sản

2. Di chuyển

3. Lớn lên

4. Lấy các chất cần thiết

5. Loại bỏ các chất thải

A. 4

B. 3

C. 2

D. 5

Lời giải

Đặc điểm có ở mọi vật sống là: lấy các chất cần thiết (4), loại bỏ các chất thải (5), lớn lên (3) và sinh sản (1).

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận