ID12-64. Một ADN có A = 450, tỷ lệ A/G = 3/2. Số nuclêôtit từng loại của ADN là

Một ADN có A = 450, tỷ lệ A/G = 3/2. Số nuclêôtit từng loại của ADN là

A. A = T = 900; G = X = 600

B. A = T = 600; G = X = 900

C. A = T = 450; G = X = 300

D. A = T = 300; G = X = 450

Lời giải

Do A = T, G = X và A + G = 50%

A = T = 450

Mà A/G = 3/2 → G = Ax2/3 = 450 x 2/3 = 300

→ G = X = 300

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận