ID12-470: Một gen (M) có chiều dài 0,408μm. Trong quá trình dịch mã

Một gen (M) có chiều dài 0,408μm. Trong quá trình dịch mã đã tổng hợp nên một chuỗi pôlipeptit có 399 axit amin. (M) là gen của loại sinh vật nào sau đây?

A. Thực vật.

B. Virut HIV.

C. Nấm.

D. Vi khuẩn E.côli.     

Lời giải

Gen M có chiều dài 0,408μm → N = 2400 nuclêôtit. Phiên mã tạo ra mARN có 400 bộ ba.

Nếu gen M là của sinh vật nhân sơ, gen không phân mảnh, dịch mã sẽ tạo ra 400 – 1 = 399 axit amin → gen M là của sinh vật nhân sơ (Vi khuẩn Ecôli).      .

Đáp án D.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận