ID12-465: Một đoạn mạch gốc ADN vùng mã hóa của gen ở vi khuẩn

Một đoạn mạch gốc ADN vùng mã hóa của gen ở vi khuẩn có trình tự các nuclêôtit như sau: 3’…..GXXAAAGTTAXXTTTXGG….5’

Phân tử prôtêin do đoạn gen đó mã hóa có bao nhiêu axit amin?

A. 3

B. 5

C. 8

D. 6

Lời giải

Mạch mã gốc: 3’…..GXX AAA GTT AXX TTT XGG….5’

mARN:           5’…..XGG UUU XAA UGG AAA GXX….3’

Đoạn mARN trên mã hóa cho 6 axit amin (không có mã kết thúc)

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận