ID12-379: Một gen của vi khuẩn tiến hành phiên mã đã cần môi trường

Một gen của vi khuẩn tiến hành phiên mã đã cần môi trường nội bào cung cấp 900U; 1200G; 1500A; 900X. Biết phân tử mARN này có tổng số 2250 nuclêôtit. Số phân tử mARN tạo ra là:

A. 2.

B. 4.

C. 1.

D. 3.

Lời giải

Tổng số ribonuclêôtit môi trường cung cấp để tổng hợp phân tử mARN là: 900 + 1200 + 1500 + 900 = 4500

Số phân tử mARN được tạo ra là: 4500 : 2250 = 2

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận