ID12-377: Một gen có chứa 1350 nuclêôtit và có 20% ađênin. Số liên kết

Một gen có chứa 1350 nuclêôtit và có 20% ađênin. Số liên kết hiđrô bị phá vỡ khi gen sao mã 7 lần bằng:

A. 1755

B. 5625

C. 12285

D. 8755

Lời giải

A = 270 → G = 405

H = 2A + 3G = 540 + 1215 = 1755

Số liên kết H bị phá vỡ sau 3 lần sao mã là = n.H = 7. 1755 = 12285

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận