ID12-357: Một gen của Vi khuẩn dài 510 (nm), mạch 1 có A1: T1: G1: X1= 1:2:3:4

Một gen của Vi khuẩn dài 510 (nm), mạch 1 có A1: T1: G1: X1= 1:2:3:4. Gen phiên mã tạo ra một mARN có nuclêôtit loại A là 300. Số nuclêôtit loại G môi trường cung cấp cho quá trình phiên mã là

A. 600.

B. 900.

C. 450.

D. 1200.

Lời giải

Gen dài 510nm → N = 3000; A1 + T1 + X1 + G1 = 1500

→ A1 = 150, T1 = 300; G1 = 450; X1 = 600

rA = 300 → Tgốc = 300 → mạch 1 là mạch gốc số G môi trường cung cấp = X1 = 600

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận