ID12-342: Trong một ống nghiệm, có 4 loại nuclêôtit với tỉ lệ lần lượt là

Trong một ống nghiệm, có 4 loại nuclêôtit với tỉ lệ lần lượt là A: U: G: X = 1: 2: 1: 2. Từ 4 loại nuclêôtit này người ta đã tổng hợp nên một phân tử mARN nhân tạo. Nếu phân tử mARN này có 2700 bộ ba thì theo lí thuyết sẽ có bao nhiêu bộ ba chứa U, X, A?                                        

A. 100

B. 150

C. 75

D. 300

Lời giải:

4 loại nuclêôtit với tỉ lệ lần lượt là: A: U: G: X = 1: 2: 1: 2

Số bộ ba chứa U, X, A = U x X x A x số cách sắp xếp = \(\frac{1}{6} \times \frac{2}{6} \times \frac{2}{6} \times 3! = \frac{1}{9}\)

Phân tử mARN có 2700 bộ ba

Số bộ ba chứa A, X, U là 2700 x 1/9 = 300

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận