ID12-331: Những điểm khác nhau cơ bản giữa enzym ADN polymerase và

Những điểm khác nhau cơ bản giữa enzym ADN polymerase và ARN polymerase là:

1. ARN polymerase có khả năng tự bắt đầu tổng hợp mạch mới mà không cần mồi.

2. ADN polymerase xúc tác kéo dài chuỗi polynucleotid theo cả hai chiều.

3. ARN polymerase chỉ trượt dọc trên một mạch ADN làm khuôn theo chiều 3’→5’.

4. ADN polymerase tổng hợp bị gián đoạn còn ARN tổng hợp liên tục, không bị gián đoạn.

Các ý đúng là:

A. (1), (3)

B. (2), (3)

C. (3), (4)

D. (2), (4)

Lời giải:

Các lựa chọn đúng là: (1), (3).

(2) sai do ADN polymerase xúc tác kéo dài chuỗi polynuclêôtit chỉ theo chiều 3’→5’.

(4) sai do ADN polymerase tổng hợp 1 mạch liên tục, mạch còn lại là gián đoạn.

Đáp án A.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận