ID12-315: Trong quá trình tổng hợp ARN xảy ra hiện tượng nào sau đây?

Trong quá trình tổng hợp ARN xảy ra hiện tượng nào sau đây?

A. U của môi trường nội bào liên kết với T trên mạch gốc

B. T của môi trường nội bào liên kết với A trên mạch gốc

C. A của môi trường nội bào liên kết với U trên mạch gốc

D. U của môi trường nội bào liên kết với A trên mạch gốc

Lời giải:

Trong quá trình tổng hợp ARN xảy ra hiện tượng U của môi trường nội bào liên kết với A trên mạch gốc.

A sai vì A môi trường sẽ liên kết với T mạch gốc chứ không phải U

B sai vì U môi trường sẽ liên kết với A mạch gốc chứ không phải T

C sai vì A môi trường sẽ liên kết với T mạch gốc, vì mạch gốc không có U.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận