ID12-276. Số liên kết hydro bị phá vỡ sau x lần nhân đôi của một gen là:

Số liên kết hydro bị phá vỡ sau x lần nhân đôi của một gen là:

A. H× 2x.

B. H× 2x – 1

C. H× (2x – 1).

D. H× 2x – 1

Lời giải

Tổng số liên kết hiđrô bị phá vỡ sau x lần nhân đôi là: H× (2x -1).

Chú ý:

Nếu không nhớ công thức, ta có thể thử nhanh trong 3 lần nhân đôi.

Gen có số liên kết hiđrô là H:

Sau 1 lần nhân đôi, Số gen tham gia là 1, số liên kết hiđrô bị phá vỡ: H . 1 = 1H 

Sau 2 lần nhân đôi, Số gen tham gia là 2, tổng số liên kết hiđrô bị phá vỡ: H. (1+2) = 3H

Sau 3 lần nhân đôi, Số gen tham gia là 4, tổng số liên kết hiđrô bị phá vỡ: H. (1+2+4) = 7H =(23-1).H

Sau x lần nhân đôi, tổng số liên kết hiđrô bị phá vỡ: (2x-1).H

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận