ID12-228: Ở một sinh vật nhân thực, xét 6 phân tử ADN tự nhân đôi một số

Ở một sinh vật nhân thực, xét 6 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 180 mạch pôlinuclêôtit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào. Hỏi mỗi phân tử ADN ban đầu đã nhân đôi mấy lần?

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 6.

Lời giải

Số mạch đơn sau một số lần nhân đôi là: 180+12 = 192 mạch.

Công thức tính số mạch polinuclêôtit tạo ra từ n ADN mẹ sau k lần nhân đôi là: n . 2. 2k = \(6 \times 2 \times {2^k} = 192 \to k = 4\)

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận