Hãy tìm thêm ví dụ về lực làm thay đổi hình dạng của vật.

Hãy tìm thêm ví dụ về lực làm thay đổi hình dạng của vật.

Lời giải:

+ Lấy tay bóp móp quả bóng làm nó bị biến dạng.

Hãy tìm thêm ví dụ về lực làm thay đổi hình dạng của vật

+ Vo tròn một tờ giấy.

Hãy tìm thêm ví dụ về lực làm thay đổi hình dạng của vật

+ Gió tác dụng lực làm cho cành cây gãy.

Hãy tìm thêm ví dụ về lực làm thay đổi hình dạng của vật