Hãy tìm hai lực trong đời sống có độ lớn khác nhau.

Hãy tìm hai lực trong đời sống có độ lớn khác nhau.

Lời giải:

Độ lớn lực của con trâu kéo cái cày khác với độ lớn lực của tay người khi kéo dây cung.

Hãy tìm hai lực trong đời sống có độ lớn khác nhau