Hãy thử tưởng tượng xem cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào nếu không có lực ma sát?

Hãy thử tưởng tượng xem cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào nếu không có lực ma sát?

Lời giải:

– Nếu không có ma sát chúng ta sẽ không đứng được, không đi được, không cầm nắm được bất kì một thứ gì cả, các đồ vật sẽ không liên kết với nhau được,…

– Tại vì:

+ Chúng ta đứng vững được trên mặt đất là do ma sát nghỉ của bàn chân với mặt đất.

+ Chúng ta cầm nắm được các vật là do ma sát giữa bàn tay với các vật đó. 

+ Chúng ta đi được trên mặt đất là do lực ma sát nghỉ thúc đẩy chuyển động.

+ Các máy móc hoạt động được là do các bộ phận liên kết với nhau qua ốc vít,…

– Khi ta bước vào đường trơn, ta sẽ bị ngã vì khi đó không lực ma sát để “giữ” lấy chân chúng ta.

Hãy thử tưởng tượng xem cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào nếu không có lực ma sát