Hãy sưu tầm hình ảnh và trình bày về tác hại của việc bón phân không đúng cách

Hãy sưu tầm hình ảnh và trình bày về tác hại của việc bón phân không đúng cách.

Trả lời:

Sử dụng phân bón không đúng cách sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khoẻ con người. Phân bón dư thừa sẽ bị rửa trôi khỏi đất, ngấm vào cách mạch nước ngầm và đi vào sông, hồ, gây ô nhiễm đất và nước hoặc phân huỷ ra khí ammonia, nitrogen, nitrogen oxide gây ô nhiễm không khí. Ngoài ra, việc lạm dụng phân bón có thể gây tồn dư hoá chất trong thực phẩm, rất có hại cho sức khoẻ con người…

Hãy sưu tầm hình ảnh và trình bày về tác hại của việc bón phân không đúng cách

Hãy sưu tầm hình ảnh và trình bày về tác hại của việc bón phân không đúng cách