Hãy nêu ý chính được trình bày ở ba phần của bài viết theo gợi ý sau

Hãy nêu ý chính được trình bày ở ba phần của bài viết theo gợi ý sau

Phần 1M. Làm thế nào để hội nhập mà không bị tan biến vào thế giới (hoà nhập mà không hoà tan)?
Phần 2 
Phần 3 

Trả lời:

Phần 1Làm thế nào để hòa nhập mà không bị hòa tan.
Phần 2Tầm quan trọng của bản sắc và việc giữ gìn bản sắc trong quá trình hội nhập.
Phần 3Khẳng định lại tầm quan trọng của bản sắc cũng như hành động của mỗi chúng ta.