Hãy nêu một số dụng cụ hỗ trợ thí nghiệm và công dụng của chúng.

Hãy nêu một số dụng cụ hỗ trợ thí nghiệm và công dụng của chúng.

Trả lời:

Một số dụng cụ hỗ trợ thí nghiệm:

– Giá thí nghiệm bằng sắt: dùng để giữ cố định bình cầu, bình tam giác, ống nghiệm… trong các thí nghiệm đun, chiết, tách…

– Giá để ống nghiệm: dùng để đặt các ống nghiệm trong quá trình thí nghiệm.

– Kẹp ống nghiệm: dùng để hỗ trợ giữ chặt ống nghiệm giúp ta thực hiện an toàn các thí nghiệm.

– Đĩa thuỷ tinh: dùng để đựng các mẩu chất, mẩu vật…

– Ống dẫn khí: được sử dụng để dẫn khí qua các bình hay ống nghiệm trong các thí nghiệm liên quan đến chất khí.

– Đũa thuỷ tinh: thường dùng để khuấy khi hoà tan các chất rắn trong dung dịch.