Hãy kể tên các nguồn điện khác mà em biết.

Hãy kể tên các nguồn điện khác mà em biết.

Trả lời:

Các nguồn điện khác mà em biết: pin tiểu, pin vuông, pin cúc áo, pin đại, acquy xe máy, đinamo xe đạp, pin Mặt Trời, máy phát điện, ổ lấy điện trong nhà…

Hãy kể tên các nguồn điện khác mà em biết