Hãy cho biết một số dụng cụ thường dùng trong thực hành thí nghiệm.

Hãy cho biết một số dụng cụ thường dùng trong thực hành thí nghiệm.

Trả lời:

– Một số dụng cụ thường dùng trong thực hành thí nghiệm:

+ Dụng cụ đo thể tích (cốc chia vạch, ống đong…)

+ Dụng cụ chứa hoá chất (lọ thuỷ tinh có nút nhám, bình tam giác, ống nghiệm…)

+ Dụng cụ đun nóng (đèn cồn, bát sứ…)

+ Dụng cụ lấy hoá chất (thìa thuỷ tinh, ống hút nhỏ giọt…)

+ Một số dụng cụ thí nghiệm khác (giá thí nghiệm bằng sắt, giá ống nghiệm, kẹp ống nghiệm, ống dẫn khí…)