Giải thích được vì sao ống hút cắm vào hộp sữa có một đầu nhọn

Giải thích được vì sao ống hút cắm vào hộp sữa có một đầu nhọn.

Trả lời:

Theo nguyên tắc để tăng áp suất là làm diện tích bị ép càng nhỏ càng tốt nên để ống hút cắm vào hộp sữa dễ dàng người ta làm một đầu nhọn.