Giải thích được cách sử dụng cờ lê để vặn ốc một cách dễ dàng.

Giải thích được cách sử dụng cờ lê để vặn ốc một cách dễ dàng.

Trả lời:

Người ta thường sử dụng cờ lê để vặn ốc khi chiếc ốc rất chặt khó thể có dùng tay không để vặn vì một đầu cờ lê gắn với ốc tạo ra trục quay, ta cầm tay vào đầu còn lại và tác dụng một lực có giá không song song và không cắt trục quay sẽ làm ốc quay. Hơn nữa giá của lực cách xa trục quay nên tác dụng làm quay ốc lớn hơn khi ta dùng tay không để vặn ốc.

Giải thích được cách sử dụng cờ lê để vặn ốc một cách dễ dàng