Đoạn này cho biết những thông tin quan trọng gì?

Đoạn này cho biết những thông tin quan trọng gì?

Trả lời:

Đoạn văn trên đã cho biết một số thông tin quan trọng gồm:

– Dì Mây được một người thủ trưởng tán nhưng không đổ à Tình cảm sâu nặng và sự thủy chung của dì Mây.

– Công việc của dì Mây ở nơi chiến trường và nguyên nhân khiến chân dì bị thương (Dẫn chứng: Dì Mây chắn cửa hầm che chở cho thương binh. Bom nổ người lính công binh sốt rét tóc rụng trọc đầu vẫn lành lặn, còn cô ý sĩ Trường Sơn bị mảnh đạn phạt một chân”).